0236 713 21 13 info@yildirimozelguvenlik.com
Hizmet içi Atış Eğitimi

Hizmet içi Atış Eğitimi

Hizmet içi atış eğitimi , 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna istinaden “silahlı özel güvenlik” olarak görev yapan personellerin her yıl en az 25 adet fişek ile yapılması zorunlu olan bir atış eğitimidir.

Hizmet içi Atış Eğitimi

Hizmet içi atış eğitiminin amacı fiilen görev yapan silahlı özel güvenlik personellerinin silah kullanma becerisini arttırmak ve görev yaptığı esnada oluşabilecek aksaklıkları gidermek amacıyla yaptırılır. Hizmet içi eğitim atışı iki aşamadan oluşur. Bu aşamalar teorik ve pratik olmak üzere atış gerçekleştirilir.

Yıldırım Özel Güvenlik Eğitimi olarak firmamız 5188 sayılı yasa ve yönetmeliğe uygun bir şekilde hizmet içi atış eğitimi gerçekleştirmeye uyumlu ve faaliyet izin belgeli bir kurumdur. Her yıl yapılması zorunlu olan bu eğitimde görev yapan atış uzmanlarımız Emniyet ve Jandarma kadrosundan seçilmiş ve profesyonel atış eğitimcileridir.

Hizmet içi atış eğitimi poligon ortamında en az 25 fişek kullanarak gerçekleşeceği ve kurumunuzun kullandığı silah çeşitliliğine göre şekillenmektedir. 7.65 mm, kısa 9 mm ve uzun 9 mm olmak üzere dilerseniz kurumunuzun demirbaşına kayıtlı silahlar ile dilerseniz kurumumuzun silahları ile yaptırılabilmektedir.

Yıldırım Özel Güvenlik Eğitimi olarak hizmet içi eğitim atışı sonrasında sizlere atışa ilişkin resmi yazışmalar, belgeler ve tutanaklar teslim edilmektedir.

BİLMENİZDE FAYDA VAR!

1 - Hizmet içi eğitim atışı, fiilen silahlı özel güvenlik görevlisi olarak çalışan kişilerden oluşur.

2 - Hizmet içi eğitim atışları faaliyet izin belgesi olan bir özel güvenlik eğitim kurumu tarafından yaptırılabilir.

3 - Hizmet içi atış esnasında ilkyardım konusunda tüm tedbirlerin alınması gerekir.

4 - Hizmet içi eğitim atışları açık veya kapalı poligonlarda organize edilebilir.

5 - Hizmet içi eğitim atışı mevzuat gereği en az 15 gün öncesinden bağlı olunan valiliğe bildirilmekte olup poligonların müsaitlik durumu göz önüne alınarak hizmet içi eğitim atışının planlaması yapılmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

– Silahlı özel güvenlik kimlik kartım var. Ancak özel güvenlik olarak çalışmıyorum. Hizmet içi eğitim atışı yapmam gerekir mi?

Cevap: Hayır gerekmez. Çünkü bu atışı yapabilmeniz için silahlı olarak bir kurum, kuruluş veya şirkette fiilen çalışmanız gerekmektedir.

– Hizmet içi atışlarının sorumluluğu özel güvenlikte midir? Yoksa çalıştığım firma sorumluluğunda mıdır?

Cevap: Hizmet içi atışlarının sorumluluğu tamamen çalıştığınız kurumun sorumluluğundadır. Taşeron firma ile çalışıyorsanız, firma ile yapılan sözleşme içerisinde yıllık atışların kim tarafından yaptırılacağı bir madde yazılmıştır.

– Hizmet içi atışları kimler yaptırabilir?

Cevap: Hizmet içi atışları Emniyet ve Faaliyet izin belgesi bulunan özel güvenlik eğitim kurumları yaptırabilir.

– Hizmet içi atışları yaptırılmaz ise firma ceza yer mi?

Cevap: Evet vardır.

– Hizmet içi atışlarda kaç fişek sarf edilmesi gerekir?

Cevap: Hizmet içi atışlarda fiilen çalışan silahlı özel güvenlik personeli başına 25 adet mermi sarf edilir. 25 mermiden aşağıya olmamak üzere daha fazla da istekte bulunulabilir.